Posluchač Ervín Kožuszník (srpen 2013)

28. srpen 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 8. 2013

Text stížnosti
Viz připojený originál

Přepis stížnosti

Vážená Rado pro rozhlasové vysílání,
u příležitosti cesty do Prahy a jinde v Čechách Vám zanechávám u vrátných rozhlasu dopis s kritikou na práci (vysílání) ostravského rozhlasu a Vaší činnost.
Ostravský rozhlas poslouchám minimálně – počasí, písničky na přání, hudební pošta i díky hudební TV Šlágr TV. Panu řediteli jsem zanechal loni na podzim, vlastně letos v lednu dopis, kde sděluji, že je dál nebudu kritizovat. Ve vysílání zbytečných upoutávek, kterým jistě otravují posluchače hlavně vložením před relaci o počasí apod., pokračují stále. Jestli více či méně nemohu posoudit.
Vás nebudu také obtěžovat, protože je to zbytečné. Ve svých odpovědích jste jen papouškovali odpovědi z ostravského rozhlasu, v ničem jste nesjednali nápravu. Když nemůžete ovlivnit program vysílání, tak co je vlastně náplní Vaší činnosti? Za co berete možná i vysoké odměny? Vaše odpovědi byly jen tuctové, nic neřešící, tak jak to většinou bývá v odpovědích různých institucí.

Přeji Vám do další práce (užitečné) hodně úspěchů a osobní zdraví.

S pozdravem
Ervín Kožuszník

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

reaguji tímto na Váš dopis vyslovující kritiku vysílání Českého rozhlasu Ostrava a činnosti Rady ČRo.

Rada Českého rozhlasu v posledních dvou letech začala zadávat nezávislé posudky a analýzy k vybraným problémům, přihlíží při tom také k podnětům a stížnostem přicházejícím od posluchačů.

Je možné, že si RČRo takto někdy nechá posoudit i četnost a kvalitu upoutávek na vlastní vysílání a další formy sebepropagace ČRo, které znějí ve vysílání. V určitém smyslu se této problematiky dotkl i veřejný seminář, který Rada ČRo uspořádala 1. listopadu 2011 na téma hudební stránky stanic ČRo 1- Radiožurnál a ČRo 2-Praha. Videozáznam toho semináře je dostupný zde: http://www.rozhlas.cz/rada/seminare/_zprava/videozaznam-seminare-rady-cro-k-hudbe-na-stanicich-radiozurnal-a-dvojka--984174
Co se týká reakcí Rady Českého rozhlasu na přicházející podněty posluchačů, není tomu tak, že by RČRo automaticky přijímala jakékoliv vyjádření ze strany vedení ČRo. V některých případech si RČRo vyžaduje upřesnění atp. nebo si nechává vypracovat nezávislý posudek. V této praxi hodláme pokračovat.
Na internetových stránkách ČRo (http://www.rozhlas.cz/rada/portal/ ) byla koncem srpna zveřejněna velká analýza vysílání Českého rozhlasu v období prezidentské volby.

Vážený pane inženýre, děkuji Vám za zájem o Český rozhlas a práci Rady ČRo a věřím, že si v programu ČRo můžete vybrat pořady, které Vás zaujmou.

S pozdravem
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Spustit audio