Posluchač Dalibor Kotán (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti

Vážení,

toto jsem odeslal přes datovou schránku na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, jejich alibistickou odpověď Vám zasílám. Bylo by dobré, abyste se s tím zabývali. Veřejnoprávní rozhlas by měl hrát především hudbu vlastní, tak, jako je tomu v okolních zemích. Hudební náplň především ČRO1 by se dala pochopit, kdyby ČR byla členem Americké Unie, ale protože tomu zatím tak není, udělejte v tom, prosím, pořádek. Zároveň nechápu, proč RRTV musí mít ještě podradu ČRO. Děkuji. Kotán

---------- Původní zpráva ----------
Od: Dalibor Kotán
Komu: info@rrtv.cz
Datum: 23. 6. 2014 11:22:28
Předmět: Hrozná anglosaská hudba ve veřejnoprávním rozhlasu - zejména ČRo 1.

Vážení,

veřejnoprávní stanice, zejména ČRo1 je zamořována po většině starou a neposlouchatelnou hudbou anglosaského typu - normální to určitě není. apř. v Německu se hraje německá hudba, ve Francii francouzká, v Itálii italská, ale u nás?????????!! Máme dost své produkce, co myslíte?
Před časem Praha (ČRo 2) bývala skoro čistá, ale nyní se to tam objevuje v přílišném měřítku též. Obě tyto stanice začínají být kvůli tomu neposlouchatelnými, zejména ČRo1, i když by byly jinak dobré. Pro anglosaskou hudbu je dost místa v soukromých médiích.

Prosím, udělejte s tím něco, ani za komunismu nebyli posluchači takto "masírováni" cizí hudbou v tak masívním měřítku - bylo to tak max. kolem 5%, v současnosti se hraje na ČRo 1 naše produkce z 5 %. Zajistěte proto výměnu redaktorů, ev. ředitele ČRo. Mluvil jsem s právníkem, je ve Vaší jurisdikci toto zajistit, a proto se mě nesnažte ve Vaší odpovědi zasypat spoustou paragrafů, pro které nemůžete. Za média vybíráte poplatky a masírujete nás pořady, kt. poslouchat nechceme nebo zajistěte, aby poplatky byly dobrovolné.

Očekávám Vaši odpověď.

S pozdravem

Dalibor Kotán

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kotáne,
jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost, která byla Radě ČRo postoupena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání dne 4. 7. 2014.

Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Mgr. Ondřej Nováček, ředitel Centra vysílání Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 27. srpna 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Rada ČRo se hudební stránkou stanic ČRo 1 - Radiožurnál a ČRo Dvojka dlouhodobě zabývá. Dne 1. 12. 2011 k tomuto tématu uspořádala veřejný seminář, kde spolu diskutovali odborníci, hudební publicisté a zástupci ČRo. Videozáznam té veřejné debaty je dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu − http://www.rozhlas.cz/rada/seminare/_zprava/videozaznam-seminare-rady-cro-k-hudbe-na-stanicich-radiozurnal-a-dvojka--984174

Věříme, že Vás ta diskuse zaujme. Krátce po ní doznala hudební stránka Radiožurnálu změn, výrazně tehdy ubylo stížností posluchačů. Rada ČRo se k tomu tématu jistě opět vrátí - podíl anglickojazyčných písní, který zmiňujete ve svém podnětu, je určitě problematikou, která si zaslouží průběžný zájem Rady ČRo.

K dalšímu z bodů Vašeho podnětu doplňujeme, že ČRo není " podradou RRTV", jak uvádíte. Oba orgány mají své pravomoce atd. stanoveny příslušnými zákony, u RČRo je to zákon o Českém rozhlasu č. 484/1999 Sb. Na rozhodování RRTV o tom, co z jí došlých podnětů k vysílání Českého rozhlasu přepošle Radě ČRo, nemá RČRo žádný vliv.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio