Posluchač Bohumil Antony (červenec 2013)

31. červenec 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 7. 2013

Text stížnosti

Viz připojený originál.

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Antony,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 22. 5. 2013, který jsme obdrželi od RRTV dne 24. 6. 2013. Na základě Vašich výhrad si Rada vyžádala vyjádření pana Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání a po prostudování obou materiálů vzala reakci pana Nováčka na vědomí.
Zároveň pokládám za prospěšné Vás upozornit na skutečnost, že Rada ČRo, dle zákona 484/1991 Sb. v současném znění, nemůže přímo zasahovat do programové oblasti Českého rozhlasu.
Vážený pane, věřím, že i nadále zůstanete pozorným posluchačem "našeho" média, přeji Vám vše dobré a

zůstávám s pozdravem
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Antony,

děkujeme za Váš e-mail. Český rozhlas chce i nadále téma vědy a techniky akcentovat. Leonardo nebylo zrušeno, ale koncentrováno do magazínu Leonardo, který běží každý pracovní den na naší nové stanici ČRo Plus. V sobotu je zařazen pořad Leonardo plus. Tato změna souvisí s celkovou profilací stanic Českého rozhlasu. Dále fungují i webové stránky leonardo.rozhlas.cz, kde najdete většinu toho, co se ve vysílání objevilo od Tvůrčí skupiny popularizace vědy a techniky. Mezitím, než jsme Vám stihli odpovědět, jsme v sítích DVB rozdělili ČRo Plus a ČRo Jazz na dvě svébytné stanice, takže „kočkopes“, kterého zmiňujete, byl vyřešen.

Změna názvu ČRo 2 - Praha na Dvojku se zatím uskutečnila jen „de facto“, nikoliv „de iure“, a byla důsledkem mnoha úvah a diskuzí.

Jedním z argumentů bylo i to, že Český rozhlas vysílá do zahraničí pod názvem Český rozhlas - Radio Praha a nebylo vhodné mít pod téměř totožným jménem dvě odlišné stanice. Název Dvojka řada posluchačů používala už před přejmenováním, takže nové jméno pouze vyšlo z úzu, který zde samovolně vznikl. A v neposlední řadě Dvojka odkazuje na partnerství dvou stran - rozhlasu a posluchače. Stanice je oblíbená i u starších lidí, kteří žijí osamoceně a s rozhlasem tvoří nerozlučnou dvojici, tedy dvojku. Zároveň ale nevylučujeme, že název Dvojka může být v budoucnu změněn.

Věříme, že uvedené argumenty přijmete a nadále zůstanete věrným posluchačem Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ondřej Nováček, ředitel Centra vysílání

Spustit audio