Posluchač Antonín Navrátil (září 2014)

24. září 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 9. 2014

Text e-mailové stížnosti
viz. přiložený dokument

Dobrý den, pane Vodochodský,
v příloze Vám posílám, jako členu Rady Českého rozhlasu, stížnost na pořad Rádia Regina. Prosím, předložte jej Radě.
Děkuji Vám
Tonda Navrátil

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Navrátile,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost, kterou jste Radě ČRo zaslal prostřednictvím radního Ivana Vodochodského dne 30. června 2014.

Předně se Vám omlouváme za zpoždění odpovědi. Vzniklo tím, že si Rada ČRo vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření k Vašemu podnětu, to ale bylo Radě ČRo doručeno se zpožděním oproti dohodnutému − měsíčnímu − termínu.

Zmíněné vyjádření vypracoval Jan Menger, náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání pověřený řízením ČRo Regina.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 24. září 2014. Text připojujeme v příloze.
Jak je z toho vyjádření patrné, Český rozhlas do značné míry uznal oprávněnost Vaší stížnosti a vyvodil z toho vůči moderátorce Ivaně Navrátilové důsledky.

Vážený pane Navrátile, velice Vám děkujeme za to, že jste na onen problém upozornil. Rada ČRo bude i díky tomu moci směrem k vedení ČRo argumentovat konkrétněji ve své snaze o to, aby Český rozhlas důsledně dodržoval povinnosti plynoucí ze zákona ČRo a z Kodexu ČRo.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Autorka a moderátorka pořadu Třináctka plus Ivana Navrátilová byla na Mgr. Luďka Voigta nasměrována klinickým psychologem PhDr. Jiřím Tylem, se kterým ve vysílání také spolupracuje. Byl jí doporučen jako advokát, který se zevrubně zabývá problematikou postižených a týraných dětí. Poprvé ho využila ve vysílání 10. 9. 2013 v souvislosti s vydáním průlomového rozsudku Ústavního soudu ve věci výživného na postižené děti. Druhé vysílání proběhlo 28. 11. 2013 opět jako právní poradna a třetí vysílání bylo ono ve stížnosti zmíněné 21. 5. 2014. Tématem bylo výživné obecně. Mgr. Voigt nebyl osobou, o které bylo informováno a vystupoval v pořadu jako odborník. Obsah vysílání byl zcela v pořádku, k porušení Kodexu Českého rozhlasu zde nedošlo. Tolik fakta k vysílání.

A nyní ke zmíněné "protislužbě". Ivana Navrátilová tvrdí, že požádala Mgr. Voigta o pomoc až po prvním zmíněném vysílání, následně začala využívat služeb jeho advokátní kanceláře. Veškerou agendu řeší s Mgr. Petrem Sýkorou. Za služby advokátní kanceláři řádně platí. Mgr. Voigta zvala jako odborníka na danou problematiku, navíc po doporučení jednoho z našich nejlepších klinických specialistů. Přesto jsme tento fakt po jeho zjištění vyhodnotili jako možné porušení Kodexu Českého rozhlasu (čl. 25), na což jsme redaktorku Navrátilovou důrazně upozornili a udělili ji finanční sankci s výstrahou.

Jan Menger
náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání
pověřen řízením ČRo Regina

Spustit audio