Posluchač Antonín Marek (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení,

Již delší dobu nemohu poslouchat Vaše zpravodajství na Radiožurnálu Důvodem je systematické rušení Vašeho vysílání.
Přehlušování slova jakousi rytmickou pseudohudbou, připomínající nepovedené melodie z nějakého mobi zařízení, je stresující a vyvolává podprahově nervozitu.

Mám obecně rozhlas rád a pamatuju doby, kdy bylo rušeno vysílání stanic jako Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky. U těchto stanic šlo rušení eliminovat citlivým laděním. U vaší stanice toto udělat nelze.

Jsem řádným poplatníkem rozhasu a chtěl bych ho poslouchat, především jeho zpravodajství, ale z výše uvedeného důvodu nemohu.

Naléhavě Vás prosím a žádám : "vypněte tyto rušivé zvuky" . Obtěžující hluky vadí mnoha lidem.
Kvalita a poslouchatelnost Vašeho vysílání by bez tohoto rušení okamžitě stoupla. Stejně tak i jeho poslechovost.
Pokud o tom pochybujete udělejte si anketu mezi posluchači.

děkuji

s pozdravem
Antonín MAREK

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Marku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 17. července 2014.

To, co jejím počátku označujete za "rušení" a "systematické rušení" vysílání stanice Radiožurnál, je − jak plyne i z Vašich dalších slov − tzv. zvuková grafika této stanice, tj. hudební podkresy pod částí zpravodajství Radiožurnálu.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Jan Pokorný, šéfredaktor Radiožurnálu. Text připojujeme v příloze. Soudíme, že obsahuje základní vysvětlení problematiky, o které píšete.

O hudební stránku Radiožurnálu - nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu - se Rada ČRo zajímá dlouhodobě. Je velmi pravděpodobné, že se i díky Vašemu podnětu budeme vedení ČRo dotazovat také na estetické a další stránky oné zvukové grafiky.

Vážený pane Marku, dovolujeme si Vás upozornit na to, že jiné stanice Českého rozhlasu - například ČRo Plus nebo ČRo Vltava - nabízejí zpravodajství s výrazně uměřenější zvukovou grafikou. Soudíme, že by pro Vás mohl být jejich poslech komfortnější. Zajímá-li Vás především zpravodajství a publicistika, mohla by Vás zaujmout především stanice mluveného slova ČRo Plus. Jelikož − jak uvádíte - žijete předchodně v Praze, upozorňujeme Vás, že je ČRo Plus v hlavním městě dostupná i na vlnách VKV, a sice v čase 6−10 a 17−20 hod. na frekvenci regionální stanice Regina 92,6 MHz. Další informace o možnostech poslechu a programu ČRo Plus najdete zde: http://www.rozhlas.cz/plus/ostanici/ .

Vážený pane Marku, věříme, že si i v dalších částech velmi široké programové nabídky stanic Českého rozhlasu můžete vybrat vysílání, kde Vás nebudou rušit hudební podkresy mluveného slova.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Radiožurnál od 1. 1. 2013, tedy už rok a půl používá obměněnou zvukovou grafiku - tehdejší podkresy pod dopravními informacemi, předpovědí počasí jsme zmodernizovali, dali jim sound, který koresponduje s hlavní znělkou stanice. Ano, v počátku, kvůli složitému processingu zvuku, kdy vysílání jde přes dva optimody - za mixážním pultem a na vysílači - jsme chvíli hledali optimální modulaci a poměry slova a hudebního podkresu. Vbrzku jsme tuto věc doladili a od té doby nemáme informace, že by na některém vysílači, kde dochází k finální úpravě, byl problém a podkres působil rušivě. Radiožurnál je jednou ze stanic Českého rozhlasu, které se v poslední době daří získat i mladší posluchače, kteří vyrůstali na rádiu, které vysílalo proudový formát a promyšleně pracovalo s podkresy, znělkami a jingly. Snažíme se tyto prvky používat přiměřeně, ale zároveň je naší ambicí, aby vysílání Radiožurnálu bylo na první poslech identifikovatelné - a k tomu přispívá i podoba zvukových podkresů, kde se v pozadí objevuje hudební motiv znělky Radiožurnálu.
Z adresy soudím, že nás posloucháte v Praze. Zde je vysílač vyladěn správně a neměl by být problém ve výsledném mixu slova a hudby. Vzhledem k tomu, že už rok a půl tyto podkresy používáme a poslechovost stanice neklesá, spíše naopak, věřím, že je používání moderní zvukové grafiky krok správným směrem.

Jan Pokorný
šéfredaktor Radiožurnálu

Spustit audio