Posluchač Alois Golka (říjen 2013)

30. říjen 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 10. 2013

Žádám odpovědné o změny ve vysílání dle přílohy a dalších Vašich zjištění dle průzkumu veřejného mínění.
Pro ostatní oslovené na vědomí.
Děkuji Golka Alois
Text stížnosti

Viz. připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Golko,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vašich připomínek a výhrad k vysílání Českého rozhlasu ze dne 2. 10. 2013. Na jejich základě si členové Rady vyžádali vyjádření pana Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání ČRo, prostudovali oba materiály a po rozpravě vzali sdělení pana ředitele na vědomí.

Vážený pane, jsme potěšeni Vaším zájmem o Český rozhlas, věříme, že "našemu" médiu zachováte i nadále přízeň a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Golko,

děkujeme za Vaše připomínky k vysílání ČRo. Po pečlivém prostudování musíme konstatovat, že řada věcí, o nichž píšete, jsou kritickou reflexí doby, o níž rozhlas informuje. To ovšem neznamená, že za tyto jevy Český rozhlas nese zodpovědnost. Chápeme Vaše rozčarování z politické situace či stavu českého školství, nicméně smyslem Českého rozhlasu je o jevech informovat a případně působit osvětově a edukativně. V rámci veřejné služby, která je náplní naši práce, usilujeme o věrný obraz společnosti, pojmenování současných problémů a diskuzi nad možnostmi jejich řešení. Jak jistě chápete, média jsou věrným obrazem doby a společnosti, ve které působí. Český rozhlas jakožto veřejnoprávní médium je rovněž povinen dávat prostor všem společenským, národnostním či náboženským skupinám a odrážet tak názorovou pluralitu ve společnosti. Proto svůj prostor v ČRo má i náboženské vysílání, stejně jako národnostní. Naším cílem je maximální vyváženost, což ovšem znamená, že ve vysílání vždy najdete nějaký pořad či rubriku, která nekonvenuje třeba právě Vám a Vašim názorům. To je daň za demokratické hodnoty, jimiž se ČRo řídí.

Ještě jednou děkujeme za Vaše postřehy a věříme, že zachováte Českému rozhlasu přízeň.

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio