Podnět posluchačky H. Budínové k personální a programové změně v ČRo Brno (červen 2015)

24. červen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 6. 2015

Text dotazu
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Budínová,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 30. dubna 2015.

Ohledně Vámi zmiňované programové a personální změny nám dosud nepřišly žádné jiné stížnosti ani informace, které by například prostřednictvím kontextu atp. poukazovaly na nějaký zásadnější problém. Rada ČRo se každopádně snaží sledovat ohlasy na změny regionálního vysílání velmi pečlivě a bere při tom v potaz i podněty, které se zdají být ‒ jako ten Váš ‒ ojedinělé či subjektivní.

Prostředí sociálních sítí, které rovněž zmiňujete, je velmi specifické a patří k němu také takové jevy jako různé formy sebepropagace a možné „umělé“ vytváření sympatií atp., jak to naznačujete. Sama si ale jistě jste vědoma toho, že na základě Vaší drobné „sondy“ do fcb. stránek s vazbou k ČRo lze sotva zobecňovat. Dodáváme nicméně, že shodou okolností Rada ČRo na své letošní květnové veřejné schůzi apelovala na vedení Českého rozhlasu, aby jeho zaměstnanci také na facebookových stránkách ČRo dodržovali náročné etické standardy.

RČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Jan Menger, náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání. Rada ČRo toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi 24. 6. 2015. Text připojujeme v příloze.

Vážená paní Budínová, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Český rozhlas Brno provedl v roce 2014 na základě průzkumů a vytvoření profilu posluchače ČRo Brno programové změny, které plně respektovaly tradiční formát stanice a zároveň vytvořily prostor pro možné oslovení nových skupin posluchačů. Při přípravě se také vycházelo z projektu Regiony 2014.

Posluchačka Budínová se cítí rozčarovaná ze změn – blíže však nespecifikuje konkrétní důvody rozčarování. A tak si dovolím spekulovat:

1) Personálie – programový tým prochází nutnou generační obměnou. K procesu dochází v situaci, kdy ČRo Brno ztrácí svoji pozici na trhu a ani silné moderátorské osobnosti nebyly schopny propadu zabránit. Marcela Vandrová se rozhodla dobrovolně ukončit spolupráci s ČRo Brno.

2) Změny v programu – už při zavádění programových změn v únoru 2014 jsme čelili poměrně citelným prosbám o přeřazení vysílacího času Deníčku Josefa Veselého z času 7:20 na pozdější dobu. Proto došlo ke změně na 9:45. Až dosud jsme měli pouze kladné ohlasy.

Zásadně odmítám jakékoli manipulace se situacemi. Změny byly vedeny upřímnou snahou vyjít vstříc našim posluchačům.
Pokud zaměstnanci Českého rozhlasu na Facebooku označí „like“ některou ze stanic ČRo, je to jejich soukromá aktivita. Jsme rádi, že naši zaměstnanci přispívají k šíření dobrého jména ČRo na sociálních sítích ve svém volném čase. To, že jejich přátelé na FB či Twitteru patří rovněž k příznivcům ČRo, považujeme za pozitivní jev.

Jan Menger
náměstek GŘ pro regionálního vysílání

autor: kob
Spustit audio