Podnět posluchače P. Kozáka ohledně řazení zpráv na Radiožurnálu (srpen 2015)

26. srpen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 8. 2015

Text stížnosti

Vážená paní tajemnice,

předejte, prosím, Radě ČRo můj následující podnět.

Navrhuji, aby byly na Radiožurnálu zprávy o počasí časově předřazeny zprávám ze sportu.
1. Zpráva o počasí zajímá (téměř) všechny, což se o sportu (zejm. profesionálním a v jeho dnešní podobě) říct nedá,
2. Rozhovory se sportovci bych nazval (v jejich většině) "nekonsensuální stupiditou". Tím chci říci, že stereotypní bláboly sportovců jistě mají svou cílovou skupinu, podobně jako ji mají hvězdy populární hudby a filmu - nicméně existují sociální skupiny a věkové kohorty, na které tyto typy výroků, většinou vyjadřované stylem triviálním pod úroveň působí jako - naštěstí jen - minutové (ale časté) "nedobrovolné vyhnanství do Planety opic". - K tomu se váže i obecná otázky jazykových standardů ne-/přípustných v ČRo - což se neméně týká třeba projevů výtvarníků na Vltavě.
(Pro zajímavost bych dodal, že rozhovory s pornoherci mají víc toho, čemu se - v podobných souvislostech - nadneseně říká "filosofie". Kupodivu jsou méně stereotypní.)

V souvislosti se zmínkou o populární hudbě bych připomněl, že se méně krade v obchodních domech, kde se hraje artificiální hudba. Stálo by tedy za úvahu poněkud artificializovat hudbu mezi politickými zprávami, aby byl podobný kontrast s projevy politiků.
(Zajímavá otázka je, proč je tomu tak.)

S díky za zájem a za snahu o zlepšení
Pavel Kozák

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kozáku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 9. července 2015.

Rada ČRo nemůže zasahovat do tvorby programu, nicméně Váš podnět a s ním spojenou reflexi o velikosti jednotlivých posluchačských skupin a jejich preferencích pokládáme za zajímavý, takže jsme ho využili k diskusi s vedením ČRo.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Jan Pokorný, šéfredaktor stanice ČRo Radiožurnál. Text připojujeme v příloze.

To vyjádření nepokládáme za zdařilé, jelikož zcela postrádá zdůvodnění. Mrzí nás to tím spíše, že jsme v minulosti na vedení ČRo již několikrát apelovali, aby ve svých vyjádřeních používalo věcné argumenty a snažilo se zabývat podstatou posluchačských ohlasů.

Chápejme tedy lapidární sdělení J. Pokorného také jako dokument o současné komunikaci mezi Radou ČRo a vedením Českého rozhlasu.

Vážený pane Kozáku, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážená Rado ČRo,
děkujeme za zaslání návrhu a názoru posluchače P. Kozáka. Posluchač navrhoval, aby byly na Radiožurnálu zprávy o počasí časově předřazeny zprávám ze sportu. O této změně neuvažujeme.

Jan Pokorný
šéfredaktor ČRo Radiožurnál

autor: kob
Spustit audio