Podnět posluchače K. Fajmona k chystaným změnám na stanici ČRo Dvojka (říjen 2018)

31. říjen 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 10. 2018

Text podnětu

Dobrý den,
v červnu 2018 jsem se na Radu Českého rozhlasu obrátil s podnětem, zda-li by bylo možné, aby prostřednictvím Rady Českého rozhlasu Generální ředitel Českého rozhlasu veřejnosti představil plánované změny na Dvojce. Dostal jsem následující odpověď: "Vážený pane posluchači, jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za podnět, s nímž jste nás oslovil. Následně jsme jej projednali s generálním ředitelem Českého rozhlasu, p. R. Zavoralem, a akceptovali jeho vysvětlení. GŘ ČRo připomněl, že na srpnovém veřejném zasedání Rady ČRo bude prezentovat celkovou programovou koncepci tohoto média veřejné služby pro následující roky. Na to pak na zářijovém veřejném zasedání Rady ČRo naváže jedním z konkrétních témat zmíněného celku, kterým je právě koncepce a směřování stanice Dvojka. K vyhodnocení ročního vysílání ČRo Vltava, které bylo uvedeno do praxe v říjnu 2017, dojde následně. S úctou, jménem Rady ČRo Hana Dohnálková, předsedkyně Rady Českého rozhlasu" https://www.rozhlas.cz/rada/stiznosti/_zprava/podnet-posluchace-tykajici-se-planovanych-zmen-na-cro-dvojka-cervenec-2018--1802563 Na veřejném zářijovém zasedání Rady Českého rozhlasu koncepce a nové směřování Dvojky představeny nebyly. Svůj dotaz tedy opakuji a ptám se, kdy se slib Rady Českého rozhlasu stane skutečností?
Děkuji. S pozdravem, Kamil Fajmon

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Fajmone,
jelikož na srpnovém veřejném zasedání Rady ČRo představil generální ředitel koncepci vývoje ČRo do roku 2022, došlo k posunu v prezentaci směřování stanice ČRo Dvojka na říjen 2018.
Doporučujeme Vám proto, abyste si na webových stránkách Rady ČRo poslechl záznam z veřejné schůze dne 31. 10. 2018, jelikož jeho součástí je i obsáhlý výklad ředitele programu ČRo, pana Ondřeje Nováčka na toto téma.

S pozdravem,

Jiří Vejvoda
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Spustit audio