Podnět posluchače D. Ťoka týkající se investigativní reportáže o údajné korupci ve firmě Skanska (duben 2015)

29. duben 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 4. 2015

Text emailové stížnosti

Vážená paní tajemnice,

obracím se na Vás s prosbou o projednání obsahu a objektivity investigativní reportáže o údajné korupci v české pobočce firmy Skanska (Švédští auditoři upozornili na možnou korupci v české pobočce Skansky. Firmě tehdy šéfoval Ťok; www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/svedsti-auditori-upozornili-na-moznou-korupci-v-ceske-pobocce-skansky-firme-tehdy-sefoval-tok--1467296 ) vysílané na stanici Radiožurnál a publikované na webu Českého rozhlasu dne 17 . března 2015. A rovněž i dalších zpráv na tuto reportáž navazujících.

Celý profesní život jsem prosazoval podnikání bez klientelismu a korupce. Aktivně, v privátní sféře a bez popularity kamer. Nedokážu proto akceptovat, že jsem byl obviněn z korupce na základě nedostatečně ověřeného svědectví bývalého firemního interního auditora, které je v rozporu se skutečným stavem věci, v rozporu s provedeným auditem a v rozporu s následnými nápravnými opatřeními ve firmě.

Jako podklad k projednání přikládám úplný zvukový záznam mého rozhovoru s reportérem Českého rozhlasu. Vzhledem k velikosti zvukového záznamu (48MB) jej poskytuji prostřednictvím datové služby Ulož.to: http://uloz.to/xAkqCsFm/rozhovor-pro-radiozurnal-2015-03-11-mp3

Dále odkazuji na kompletní dokumentaci k zakázce (www.skanska.cz/cz/News-and-press/Aktuality/), která transparentně informuje o všem, co s případem souvisí: audit, předmětné smlouvy…

Na základě dokumentů je možné porovnat například tvrzení reportéra: „Podle dvou zdrojů zevnitř Skansky závěr vnitřních auditorů byl, že se jednalo o korupční platbu,“ s úplným textem auditu či aktuálními prohlášeními zástupců firmy. „Nebyl jsem informován o žádné korupci nebo údajné korupci v daném projektu v České republice. Ani jsem v průběhu zasedání výboru pro audit žádné takové informace neobdržel. Ve společnosti Skanska je zcela jednoznačně dáno, že interní audit je povinen hlásit obvinění a informace tohoto dr uhu předsedovi výboru pro audit, anebo o nich výboru předložit zprávu,“ říká auditor George Pettersson. „Pan Blomquist se účastnil všech jednání ohledně projektu R7 a nikdy v mé přítomnosti nezmínil nic o korupci na tomto projektu. Jeho povinností, jako vedoucího interního auditu, bylo odhalovat případná pochybení! Pokud toto nedělal, neplnil své pracovní povinnosti. Zcela nepravdivá a ničím nepodložená obvinění představitelů Skanska, včetně mě, jsou nepřijatelná a striktně je odmítám,“ říká Roman Wieczorek, statutární ředitel Skanska a.s.

Věřím, že Rada Českého rozhlasu se bude touto záležitostí zabývat a v případě, že by zjistila nedostatky ve smyslu zákona o Českém rozhlase a kodexu zaměstnanců Českého rozhlasu, vyvodí z nich patřičné důsledky.

S pozdravem

Dan Ťok

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 23. března 2015.

Rada ČRo neshledala na postupu Českého rozhlasu v investigativní reportáži, na kterou si stěžujete, žádné pochybení.

Pokud byste k danému případu získal informace, které by zmíněnou reportáž ČRo zpochybňovaly, RČRo by se k případu vrátila.

Rada ČRo si k němu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Jan Pokorný, šéfredaktor stanice ČRo Radiožurnál. Rada ČRo toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi 29. 4. 2015. Text připojujeme v příloze.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Redakce ČRo Radiožurnál i Švédského rozhlasu pracovala na případu řadu měsíců, během kterých jsme několikrát navštívili Švédsko a kolegové naopak zase Česko. Shromáždili jsme smluvní dokumentaci celého projektu. Ze smluv vyplývá, že se celý projekt včetně prvotních nabídek odehrál za doby řízení společnosti Skanska Danem Ťokem. Tendr byl vyhlášen v červnu 2008, Dan Ťok byl ve funkci od února 2008.

Ze smluv, a to je všemi stranami i Danem Ťokem uznáno jako nesporné, měla v konsorciu 71,5 % Skanska, 16,5 % (odpovídá cca 360 mil) GEOSAN GROUP a 10 %t EDS. Po dvou letech (17.6.2010) se poměry změnily a Skanska postoupila 16,5 procenta společnosti GEOSAN GROUP. Tento podíl odpovídal výstavbě mostu. V dokumentaci je pod číslem 207. Jenže GEOSAN GROUP stavbu neprovádí a obratem uzavírá dvě smlouvy zpět se společností Skanska na výstavbu onoho mostu. (26.10.2010 a 28.4.2011) GEOSAN GROUP tedy nic nestaví, jen získává peníze. Skanska staví za podstatně méně něž kdyby na GEOSAN GROUP nic nepřeváděla. Tato suma je nejméně 100 mil. Kč. Tolik obecný popis.

Redakce má k dispozici dvě svědectví, že po té, co na podivné přelévání finančních prostředků přišli auditoři, po šetření to označili za korupční platby. Svědectví zdrojů ČRo a ŠVr pak on the record potvrdil bývalý šéf vnitřního auditu centrály Skansky Anders Blomquist. Své svědectví zopakoval před policií ve Švédsku. Když pak reportéři českého a švédského rozhlasu chtěli vysvětlení podivné transakce, dostalo se jim několika protichůdných odpovědí. Peter Wallin, finanční ředitel celosvětové Skansky tvrdil, že v rámci projektu došlo k vyplacení jakýchsi provizních plateb. Roman Wieczorek, šéf pro východní Evropu naopak řekl, že šlo o naplnění jakýchsi starých dohod s tím, že původní propočet (jen připomínám, že šlo o zakázku na 2,2 mld Kč) byl dělán jen tak od oka a GEOSAN GROUP pak tlačil, aby dostal více a tak Skanska změnila pro sebe výhodnou smlouvu ve prospěch obchodního partnera.
Série reportáží, kde zazněli všichni relevantní aktéři, se zabývala zejména tím, že nikdo nedokázal věrohodně vysvětlit „osud“ částky cca 100 miliónů korun. Podle informací ČRo případ šetří orgány činné v trestním řízení.

Jan Pokorný
šéfredaktor Radiožurnálu

autor: kob
Spustit audio