Poděkování posluchače za vysílání ČRo k výročí srpna 1968 (září 2018)

26. září 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2018

Text podnětu

Vážení pánové,
jako přímý účastník událostí roku 1968, bylo mi tehdy 24 let, musím poděkovat všem jak v Rozhlase tak i v CT za vynikající zpracování tématu. Jak jsem napsal, jako přímý účastník už ani nechci na tu hrůzu vzpomínat, ale byl jsem vtažen do zpracování a zůstal jsme neplánovaně doma. Musím však vyslovit obavu z postojů politiků k veřejnoprávním médiím a médiím vůbec a nesmyslnou snahu uplatňovat zásadu jakési rovnosti / bez ohledu na počet voličů jednotlivých stran/. Obecně řečeno 10 min Hitler a 10 minut Židé je totální nesmysl. Tak to v životě není. Přednost mají mít slušní / tedy ne lidé, jimž je stav této země lhostejný jako například komunistíé a SPD/ a hlavně tvořiví lidé.
S pozdravem

Váš posluchač

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,
děkuji Vám za slova uznání, která předáme vedení Českého rozhlasu.

S úctou, jménem Rady ČRo

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Spustit audio