PhDr. Richard Seemann

Členem od 3. května 2006 do 25. února 2008

Řízením Rady ČRo pověřen od 26. února 2006 do 2. května 2006

Předsedou od 1. dubna 1999 do 29. června 2004

Členem Rady Českého rozhlasu od 26. února 1997 do 31. března 1999