PhDr. Petr Šafařík

Členem Rady Českého rozhlasu se stal 8. 6. 2011 s mandátem do 15. 3. 2012. 

Na 2. funkční období byl zvolen 20. 6. 2012.

Povolání: vysokoškolský učitel a publicista

Profesní životopis:

  • 2001-2005 externí vyučující  a od roku 2005 zaměstnanec – akademický pracovník Institutu mezinárodních studií FSV UK
  • 1996-2005 překladatel z německého jazyka, publicista

Vzdělání

  • Filozofická fakulta UK, obory historiečeský jazyk a literatura (Mgr.)
  • Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, obor německá a rakouská studia (Mgr.)
  • rigorózní zkouška na Institutu mezinárodních studií FSV UK (PhDr.)

Jazykové znalosti:
němčina, angličtina - aktivně
ruština, francouzština, polština – pasivně

Členství v politické straně:
srpen 2004 - srpen 2007 (z toho od jara 2006 jen nominálně) člen Strany zelených