Nahrávka veřejné prezentace dvou nezávislých analýz vysílání ČRo, 15. 6. 2016 (téma ukrajinské krize a téma kauzy Agrotec)

17. červen 2016

16. 6. 2016

Ve středu, 15. černa 2016 zorganizovala Rada Českého rozhlasu další z prezentací analýz vybraných segmentů vysílání Českého rozhlasu, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu firmou Focus na téma:

Mediální reprezentace „ukrajinské krize“ ve vysílání Českého rozhlasu

Kauza „Agrotec“ ve vysílání Českého rozhlasu

Zvukový záznam z prezentace

Analýzy najdete také na webu Rady ČRo:

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/ctyri-odborne-analyzy-vysilani-ceskeho-rozhlasu-v-roce-2015--1593820

Jménem Rady Českého rozhlasu

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio