Mimořádné zasedání Rady Českého rozhlasu

9. červen 1999

Mimořádné zasedání Rady Českého rozhlasu, konané dne 9. června 1999 v budově rozhlasu.

Přítomni: Richard Seemann, předseda
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Palata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;


Program: Volba generálního ředitele Českého rozhlasu

Po diskusi proběhla ve třech kolech volba generálního ředitele Českého rozhlasuUsnesení 46/99

Rada Českého rozhlasu na svém mimořádném zasedání dne 9. června 1999 rozhodla o jmenování generálního ředitele Českého rozhlasu. V tajném hlasování byl zvolen ing. Václav K a s í k. Generální ředitel Českého rozhlasu je podle zákona jmenován Radou Českého rozhlasu na období šesti let.
Funkční období dosavadního generálního ředitele Českého rozhlasu
Mgr. Vlastimila Ježka končí 30. června 1999.

Text usnesení, které bylo zároveň zprávou pro média, byl schválen 9 hlasy.

Tiskové konference 11. června 1999 se zúčastní členové předsednictva Rady Českého rozhlasu.

Mimořádné zasedání bylo zahájeno v 9.00 hod., ukončeno ve 14.20 hod.

Zápis byl přečten a schválen.
Praha, 9. června 1999
Zapsala Vágnerová
Spustit audio