JUDr. Jakub Chytil

členem Dozorčí komise zvolen dne 11. 1. 2023 s účinností od 1. 2. 2023

Pracovní zkušenosti:

Prosinec 2014 až prosinec 2018 – Místopředseda a člen Dozorčí komise Rady Českého Rozhlasu

Červenec 2014 do současnosti – Advokát

2005 do června 2014 – Člen představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Únor 2011 do června 2014 - Ředitel pro právní, regulační  a veřejné  záležitosti  a tajemník společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s

Květen 2005  do února 2011- Ředitel pro právní a regulační  záležitosti Telefónica O2 Czech Republic a.s..

2003 do května  2005 – Ředitel pro právní záležitosti Telefónica O2 Czech Republic a.s..

2000 do 2003 – Právník ve funkci Senior Counsel společnosti Philip Morris International se sídlem v  Lausanne, Švýcarsko. Odpovědný za zajištění a poskytování  právních služeb dceřinným společnostem Philip Morris International  v následujících zemích – Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Israel, Libanon, Jordánsko, Sýrie, Kypr a Malta, včetně přípravy smluvních dokumnentů a řešení obchodních případů, dohledu nad sporovou agendou, souladu podnikání s právními předpisy, otázek corporate governance, aktivní účast v jednání s místními státními úřady a sledování legislativní činnosti v oblastech, které mají dopad na činnost společnosti

1995 do 2000 - Corporate Counsel  zodpovědný za  Českou republiku a Slovensko  pro  společnost Tabák a.s.(dnes Philip Morris ČR a.s.) a společnost Kraft Jacobs Suchard s.r.o. (dnes Kraft Foods s.r.o.), obě společnosti jsou vlastněny Philip Morris International. Odpovědný za poskytování právního servisu a zajištění veškerých právních služeb, včetně tajemníka společnosti

1991 do 1995 - Advokátní koncipient a posléze (1994) advokát. Specializace na Obchodní a Občanské právo. Účast na privatizačních projektech, včetně spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi. Zahraniční pobyt za účelem pomoci při privatizačních kauzách v trvání 6 měsíců v Paříži jako koncipient u mezinárodní advokátní kanceláře Coudert Brothers 

1990 do 1991 - Člen právního oddělení Kanceláře prezidenta. Zodpovědný za přezkoumávání případů občansko právního charakteru, které byly KP předkládány občany.

 

Vzdělání: 

1986 - 1990 – Právnická fakulta UK. Doktorská práce a titul JUDr.                                  

Znalost cizich jazyků: Anglicky  - velmi dobře, Francouzsky – velmi dobře , Rusky – základy, Německy –základy