Ing. Libor Svoboda

Předseda Dozorčí komise Rady ČRo od 5. února 2003 do 31. ledna 2007

Ing. Libor Svoboda

Člen Dozorčí komise Rady ČRo od 1. února 2003.

V letech 1997-8 byl náměstek ministra financí s odpovědností za odbory financování neziskové sféry, zdravotnictví a soc. zabezpečení, obrany a bezpečnosti, územních rozpočtů a státního dozoru nad pojišťovnami a penzijními fondy.

V letech 1994-7 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, naposledy jako náměstek ministra pro ekonomiku (1996-1997), vrchní ředitel (1995-1996), ředitel odboru (1994-1995).

V letech 1985-1994 vyučoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře statistiky jako zástupce vedoucího katedry (1991-1994), odborný asistent (1988-1994), asistent (1985-1988).

Nikdy nepůsobil jako osoba samostatně výdělečně činná.