Mgr. Hana Dohnálková dipl. um.

předsedkyně Rady

Znovu zvolena předsedkyní Rady Českého rozhlasu 25. dubna 2018

Povolání: muzikolog a hudební pedagog

Profesní životopis:

  • od r. 2013: PKF – Prague Philharmonia (člen managementu – muzikolog, hudební archiv)
  •  od r. 2000: ZUŠ Dobřichovice (pedagog – výuka hry na housle)

Pracovní zkušenosti:

  • od r. 2006–2012: Komorní orchestr Pavla Haase (houslista, manažerská činnost)
  • od r. 2008 – hostující umělec scény Národního divadla v Praze
  • od r. 2011–2013: Schola musica Stella Maris – hudební pedagog (housle, klavír, zpěv)

Vzdělání:

  • 2005–2012: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; obor Hudební věda (zakončeno státní zkouškou, Mgr.)
  • 2003–2007: Metodické centrum Hudební akademie múzických umění v Praze; obor hudební pedagogika, hudební psychologie a metodika hry na housle (zakončeno státní zkouškou)
  • 1999–2003: Konzervatoř Praha (housle, zpěv), 1996 – 1999: Konzervatoř Pardubice (housle)

Jazykové znalosti:
německý jazyk: aktivně slovem i písmem anglický jazyk, ruský jazyk

Bez politické příslušnosti