Dotazy posluchače J. Mrzeny ohledně cesty členů Rady ČRo do centrály EBU v Ženevě (listopad 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 11. 2019.

Text dotazu z 13. listopadu
Dobrý den,

na říjnové schůzi paní předsedkyně Hana Dohnálková obecně informovala o cestě členů Rady ČRo do centrály EBU v Ženevě. Uvedla, že „podrobnosti zveřejní rada příští týden na webu“.

Zatím jsem zmíněné podrobnosti na webu nenašel, kdy ke zveřejnění dojde? Bude informace obsahovat konkrétní údaje – jména radních, kteří na zahraniční cestě byli, přehled schůzek a jednání, které v Ženevě absolvovali, jaké jsou závěry z těch schůzek a jednání? Prosím o doplnění informace – kolik cesta radních stála Český rozhlas a z jaké části rozpočtu byla čerpána (rozpočet rady nebo položky generálního ředitele), byly náklady plánovány při schvalování rozpočtu?

Za odpověď i zaslání konkrétních údajů Vám předem děkuji!

Jan Mrzena
Česká média

Text dotazu z 22. listopadu
Dobrý den,

na webu Rady ČRo byla mezitím o cestě do EBU informace mezi tiskovými zprávami zveřejněna. Můj dotaz tedy redukuji takto:

Kdo z radních se zahraniční cesty zúčastnil? Jaké závěry z jednání využije rada pro svou další práci, případně s jak? Kolik cesta stála? Z jaké části rozpočtu byla čerpána (rozpočet rady nebo položky generálního ředitele), byly náklady plánovány při schvalování rozpočtu?

Děkuji a zdravím!

Jan Mrzena
Česká média
Šéfredaktor

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Mrzeno,

Rada Českého rozhlasu obdržela Vaše dotazy týkající se pracovní zahraniční cesty Rady ČRo do centrály Evropské vysílací unie (EBU) v Ženevě.

Souhrnný materiál, který obsahuje všechny potřebné a zásadní informace o této cestě je dostupný na webových stránkách Rady ČRo, vypracoval jej místopředseda Rady ČRo Jiří Vejvoda.

K Vašim doplňujícím dotazům:

pracovního výjezdu se zúčastnili: předsedkyně Rady ČRo, oba místopředsedové Rady ČRo a členové Rady ČRo, pánové P. Arenberger, Z. Mahdal a J. Krůta. Zároveň předseda dozorčí komise Rady ČRo J. Šuchman.

Rada Českého rozhlasu se při svých výjezdních zasedáních v posledních letech zaměřuje výhradně na regionální stanice v České republice, poslední zahraniční cesta Rady ČRo se konala v listopadu 2017 do Radio France, tehdy se cesty účastnil radní P. Šafařík a předseda dozorčí komise F. Hejl.

Pracovní cesta Rady ČRo do centrály Evropské vysílací unie (EBU) byla dlouho plánována, i z toho důvodu, že zájem o setkání se členy Rady Českého rozhlasu projevili vrcholní představitelé EBU, jejichž program je logicky plánován s velkým časovým předstihem. Evropská vysílací unie je přední světové sdružení médií veřejné služby a Český rozhlas je považován za jejího aktivního a vysoce respektovaného člena, a to také především díky širokému zastoupení zaměstnanců/členů ČRo ve vrcholných a poradních orgánech EBU. V roce 2018 se Český rozhlas podrobil hodnotící analýze Evropské vysílací unie Peer-to-Peer, která posuzovala současný stav fungování Českého rozhlasu a hodnotila, jak Český rozhlas plní kritéria média veřejné služby. Hodnotící analýzy se zúčastnilo rovněž předsednictvo Rady ČRo a někteří z hodnotitelů byli přítomni i jednání Rady ČRo v Ženevě. I z tohoto důvodu shledáváme načasování této pracovní cesty jako velmi dobré.

Rada ČRo vyhodnotila tuto pracovní cestu jako velmi zdařilou, když načerpala během série jednání řadu cenných informací a zhlédla několik detailních prezentací z různých sekcí EBU.

Závěrem bych ráda poukázala na fakt, že s rozpočtem Rady Českého rozhlasu je velmi precizně zacházeno. Rozpočet je detailně plánován, předsedkyně Rady při tvorbě rozpočtu každý rok vyhodnocuje jednotlivé složky rozpočtu a případně navrhuje jejich snižování tak, aby plánování bylo efektivní. V posledních letech nebyl rozpočet Rady ČRo nikdy vyčerpán. Z rozpočtu Rady ČRo byla samozřejmě hrazena i pracovní cesta do Ženevy, která byla plánována již při tvorbě rozpočtu na tento rok.

Pevně věříme, že podobné informace jsou na Českých médiích dostupné i v případě zahraničních cest Rady České televize, aby byly role kontrolních orgánů obou médií veřejné služby vyrovnané.

S úctou,

jménem Rady Českého rozhlasu,

Hana Dohnálková
předsedkyně