Dotaz posluchačky L. Wolanské na úroveň a objektivitu vysílání ČRo (duben 2015)

29. duben 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 4. 2015

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Wolanská,
jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš dopis z 26. 2. 2015.
Podle oslovení jste evidentně chtěla napsat Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), tedy správnímu orgánu.
Na obálce Vašeho psaní byla adresa Rady Českého rozhlasu, tedy jedné ze dvou tzv. malých mediálních rad. Vyjádříme se k té části Vašeho dopisu, která se týká také Českého rozhlasu.
Sdílíme Váš důraz na význam vzdělání, kultivovanosti a názorové plurality lidí, kterým dávají prostor média veřejné služby. Věříme, že je respekt ke zmíněným hodnotám ze stanovisek Rady Českého rozhlasu znát.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu a že je vysoce pravděpodobné, že je zaměříme také na problematiku, kterou zmiňujete ve svém dopise.
Pokud své psaní adresujete také Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, jak jste zřejmě původně zamýšlela, jistě to bude prospěšné. RRTV má jako správní orgán k dispozici své vlastní analytické oddělení. Rada ČRo rozhodování RRTV sleduje.
Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je PhDr. Josef Havel, CSc., tajemník generálního ředitele ČRo. Rovněž se zabýval jen tou částí, která se vztahuje k ČRo.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 29. 4. 2015. Text připojujeme v příloze.

Vážená paní Wolanská, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o úroveň práce médií veřejné služby.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vedení Českého rozhlasu dostalo dopis paní L.. Wohlasnké, adresovaný Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. K bodům, které se týkají Českého rozhlasu. Posluchačka upozorňuje na slovník pana prezidenta v Hovorech z Lán. Český rozhlas se od vulgarismů, které použil pan prezident v Hovorech z Lán 2. 11. 2014, jasně distancoval hned po odvysílání pořadu. Český rozhlas je přesvědčený o tom, že vulgární výrazy do vysílání média veřejné služby nepatří.

Posluchačka si stěžovala, že v pořadu Večerní host Radiožurnálu se hraje „moc“ hudby. Stanice Radiožurnál vysílá tento pořad každý všední večer po 23. hodině a v tomto pořadu se střídají hosté napříč profesemi. Rozhovoru s večerním hostem je v jedné vysílací hodině v součtu věnováno cca 30 minut času. Ostatní část v této hodině doplňují dvě zpravodajské relace a hudební složka tvoří cca 20-25 minut času. Radiožurnál je programován jako proudová stanice, kdy slovo je prokládáno hudbou, což se týká i pořadů s hosty.
Posluchačka dále ve svém dopise vyslovila přání, aby se vrátil pořad vysílaný před rokem 1989, a to „Rada moudrých“. O navrácení tohoto pořadu vedení Českého rozhlasu neuvažuje.

Josef Havel
tajemník generální ředitele

autor: kob
Spustit audio