Dotaz posluchače ohledně zpravodajství a zpravodaje ČRo ve Velké Británii (listopad 2020)

25. listopad 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 11. 2020.

Text dotazu

Dobrý den,

rád bych se na Vás obrátil s dotazem, jak přistupuje Český rozhlas k veřejnoprávnímu vysílání ve Velké Británii. Podle dostupných informací je zpravodajem Jaromír Marek.

Zajímalo by mne, jak konkrétně Český rozhlas uplatňuje ve zpravodajství o dění ve Velké Británii §2 odst. 2 písm. a) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu:

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

Přinejmenším poslední rok nezazněla ve zpravodajství ani jedna pozitivní zpráva o tamější vládě, alespoň já jsem žádnou nenašel, budu rád, když mi zašlete odkazy na pozitivní slova týkající se současné britské vlády a premiéra a o názorech lidí, kteří jej podporují.

Je tomu naopak, zprávy a relace jsou formulovány spíš jako štvavá kampaň proti vládě jednoho z našich hlavních spojenců v NATO. Domnívám se, že takto jednostranný negativní postoj nezaznívá ve vysílání ani vůči státům, které nejsou našimi aliančními spojenci a dokonce je považujeme za státy ohrožující demokratické zřízení u nás a v jiných státech.

Domníval bych se, že veřejnoprávní vysílání se pokusí přiblížit české veřejnosti také názory těch, kdo vládu premiéra Borise Johnsona podporují. Je jich nezanedbatelné množství. Možná mají své docela přesně formulované zájmy a cíle a proto britskou vládu podporují. Možná by českou veřejnost, pokud si chce vytvořit vlastní názor, zajímalo, jaké důvody je k tomu vedou.

Analogií veřejnoprávního vysílání z Británie v domácí politice by bylo, kdyby Český rozhlas naprosto ignoroval vládní strany a referoval by pouze o opozičních názorech.

Považuji relace přicházející z Londýna za naprosto neakceptovatelné a odporující jak novinářské profesionální etice, tak morálním zásadám slušnosti a také i platnému zákonu. 

Dezinformací a polopravd a jednostranných postojů k nám proudí dostatek po soukromoprávních kanálech a neleze se divit, že zaznívají názory, že takovéto veřejnoprávní vysílání nepotřebujeme.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. Rada Českého rozhlasu požádala o vyjádření k této problematice vedení rozhlasu. Stanovisko ředitele Zpravodajství Jana Pokorného připojujeme k naší odpovědi.

Radní se s celou záležitostí seznámili a shodli se, že postupem Českého rozhlasu nebyl porušen ani zákon o Českém rozhlasu, ani kodex Českého rozhlasu. Vyjádření Jana Pokorného radní považují za dostatečné, obsahuje konkrétní výčet práce zahraničního zpravodaje ve Velké Británii.

I přes Vaší kritiku doufáme, že nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

zpravodaj ČRo ve Velké Británii Jaromír Marek v uplynulých měsících odvysílal desítky zpráv, které informovaly o rozhodnutích, plánech či aktivitách britské vlády. Zároveň o celé řadě jiných témat, kterými žije současná Velká Británie.

Hovoříme-li o zprávách, ty už ze svého principu nejsou ani pozitivní, ani negativní. Každá zpráva reflektuje danou situaci a je vždy v maximální míře vyvážená a nestranná.  Výběr zpráv určuje denní agenda a také to, aby bylo téma pro české posluchače nejen přínosné a zajímavé, ale i srozumitelné. Srovnávat informování o domácí politické scéně s výběrem zahraniční agendy (v tomto případě z Velké Británie) nelze. V případě zpráv z cizích země, platí poněkud jiné parametry pro výběr, než v domácím zpravodajství.

Rozhodně nic jako „štvavá kampaň“, ve zpravodajství ze Spojeného království nezaznívá. Není pro to ani žádný důvod. Zpravodajstvím z Velké Británie se zpravodaj snaží vytvořit plastický obraz života britské společnosti, nejen její politiky, ale i kultury, historie a i životního stylu. To vše při dodržování novinářských standardů a pravidel.

Níže si dovolím připojit stručný přehled hlavních témat, která Jaromír Marek za uplynulý rok zpracoval. A to s vědomím toho, že agendě dominovala dvě zásadní témata: nejprve jednání o odchodu Spojeného království z EU, potom vyjednávání o budoucích vztazích a koronavirová krize.

V říjnu 2019 zpravodaj podrobně sledoval dění v britské Dolní sněmovně, které vyústilo k odložení brexitu na leden 2020. Přinesl reportáž od irských farmářů, reportáž z hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem i rozhovor s Lordem Kerrem, který je autorem článku 50 Lisabonské smlouvy, který určuje mechanismu odchodu z EU.

V listopadu dál sledoval dění v Dolní Sněmovně, které směřovalo k předčasným volbám. Informoval o volbě nového předsedy Dolní komory a zazněl rozhovor s Johnem Bercowem, který krátce před tím tuto funkci opustil. Zaznamenal zahájení předvolební kampaně, včetně debaty lídra konzervativců Borise Johnsona s předsedou labouristů Jeremym Corbynem

V prosinci J. Marek pokrýval především předvolební kampaň, kde zazněly reportáže, ve kterých mluvil např. Tom Doležal, syn slavného letce RAF Oldřicha Doležala, který je voličem Konzervativní strany, nebo hodnotící nadhled Sira Johna Tusy, bývalého ředitele BBC World Service. Ve vysílání byla velká pozornost věnována i summitu NATO v Londýně, kde zazněly výpovědi min. zahraničí Tomáše Petříčka i ministra obrany Lubomíra Metnara o významu NATO i londýnského summitu.

Leden 2020 byl ve znamení příprav země na odchod z EU, kde kromě reportáže a přímých vstupů z centra Londýna, zazněla například i rozhovor s ministrem zahraničních věcí Dominikem Raabem, kde mluví o budoucích vztazích Británie s EU po brexitu i o svých českých kořenech. Lednovým tématem je i odchod prince Harryho z královské rodiny i reportování o soudu ve městě Norwich, který řešil, zda je možné etický veganismus považovat za víru v náboženském smyslu slova.

Únor začal zpravodajstvím z návštěvy ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka v Manchesteru, včetně reportáže o životě tamní české komunity, začátek soudu s Julianem Assangem.

březnu začíná ve vysílání dominovat koronavirová krize, zpravodaj informuje nejen o jejím průběhu i o tom, jak s jejím zvládáním pomáhali dobrovolníci, o vládním program finanční pomoci firmám, živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným. O investici skoro 900 mld korun, která měla pokrýt dopady na ekonomiku. Řeč byla i o tom, že ministr financí Rishi Sunak předložil parlamentu návrh státního rozpočtu, který předpokládá největší investice do infrastruktury za posledních 40 let.  Připomenuli jsme i 60. výročí legendárního přeletu tří pilotů z RAF z ČSR na západ.

Rovněž v dubnu převládala ve vysílání koronavirové krize, informace o vývoji vakcíny, o hrdinovi 2. sv. války Tomu Moorovi, který vybíral peníze pro zdravotnictví, informovali jsme o dalším povzbuzujícím projevu královy a sledovali zdravotní stav Borise Johnsona.

květnu dál dominovala koronavirová krize, reportáží jsme ale připomněli i výročí konce 2. sv. války, či nový zákon, podle kterého je každý automaticky dárcem orgánů.

červnu jsme referovali o mohutném vládním plánu na restart ekonomiky, který představil premiér Boris Johnson, o uvolňování protikoronavirových opatření.

červenci byl představen plán ministra financí na podporu zaměstnanosti mladých lidí, informovali jsme o rozhodnutí britské vlády vyloučit čínskou firmu Huawei z výstavby telekomunikačních sítí páté generace.

Srpen byl měsícem, kdy vrcholilo jednání Británie s EU o obchodní dohodě, to ilustrovala reportáž s britskými rybáři, dopad koronavirové krize J. Marek popsal v reportáži z anglického Yorku, zaznamenali jsme zahájení školního roku i znovuotevření Britského muzea. Pozornost věnoval i uctění památky českého pilota Josefa Františka v Imperiálním muzeu v Duxfordu.

září jsme sledovali zahájení dalšího kola jednání o mezi Velkou Británií a Evropskou unií o obchodní dohodě, v reportáži popsali situaci českých občanů na SV Anglie, konkrétně v Leedsu a okolí a představili práci tamní České obce. Podrobně jsme informovali o pojmenování ulice v Ipswichi po českém básníkovi Ivanu Blatném i o návrhu zákona o vnitřním trhu. Na Den bitvy o Britániii jsme přinesli reportáž o připomínce českého letce RAF Bohumila Fürsta.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio