Dotaz posluchače M. Wenzela na naplnění příslibu provedení analýz Radou ČRo (duben 2015)

29. duben 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 4. 2015

Text emailové stížnosti

Dobrý den,

dovoluji se Vás zeptat, jakými opatřeními byl naplněn Váš příslib uvedený při projednání
mého podaní z 24.9.2014 - zápis v přetahu přikládám a jakých pozitivních výsledků bylo,
dle Vašeho názoru, dosaženo.

Vámi uvedená témata jsou, pro přehlednost, vyznačena barevně.
Z mé strany, aktuálně v mém prvním podání, body 16, 17,18 - bez zvýraznění.

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den,

Ing. Milan Wenzel

P.S. Nejen mým názorem (příspěvky na FB) je, že způsob komentování, správněji způsob vedení rozhovorů s hosty ČRo, se ani o píď nezměnil ( viz paní Helena Šulcová, Karolína Koubová a další, s absolutní výjimkou bezkonkurenční vážené paní Lucie Výborné ).

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš únorový dotaz ohledně případného posunu v některých záležitostech, na které jste poukázal ve své stížnosti z 24. 9. 2014.
Tehdy jsme Vám dopověděli, že Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu a že je pravděpodobné, že takto necháme posoudit způsob moderace ve vybraných pořadech stanice ČRo − Radiožurnál.
Rada ČRo nemá vlastní právní subjektivitu a je ohledně analýz odkázána na součinnost vedení Českého rozhlasu. V současné době je rada již dlouho bez možnosti zmíněné analýzy zadat, ve Výroční zprávě Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014 k tomu uvádíme následující: „Bohužel výběrové řízení vypsané Českým rozhlasem na analýzy pro potřeby Rady ČRo nebylo úspěšné a vedení ČRo nepřipustilo zadání těchto analýz cestou přímého oslovení dodavatelů. V roce 2014 se tedy nepodařilo vybrat zhotovitele analýz pro Radu ČRo. Rada tuto záležitost vnímala jako problém, část radních vyjadřovala kritiku vůči vedení ČRo za neposkytnutí dostatečné součinnosti. Rada ČRo nadále usiluje o zajištění analýz pro svoji činnost.“

Příprava nového zadávacího řízení k veřejné zakázce na analýzy pro potřeby Rady ČRo je v běhu.

Vážený pane inženýre, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu. Vězte, že intenzivně pracujeme na tom, abychom pro svou práci co nejdříve měli oporu i ve výše zmíněných nezávislých odborných analýzách.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

autor: kob
Spustit audio