Dotaz posluchače J. Provazníka ohledně pořadu Názory a argumenty na stanici ČRo Plus (leden 2020)

29. leden 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2020.

Text stížnosti (viz příloha)

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Provazníku,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za Váš detailní poslech Českého rozhlasu a za podnět, který jste nám zaslal. Předali jsme jej k vyjádření vedení Českého rozhlasu, a toto vyjádření si rovněž dovolujeme k tomuto dopisu připojit. Zároveň si dovoluji Vám sdělit, že Rada ČRo se s daným vyjádřením neztotožňuje a nepovažuje jej za dostatečné.

Rada Českého rozhlasu se dlouhodobě detailně zaměřuje na publicistické a diskuzní pořady na stanici ČRo Plus, přičemž zastoupení názorové plurality a názorová vyrovnanost zvaných hostů a diskutujících, by měly být dle názoru Rady ČRo hlavními splněnými kritérii v těchto pořadech. Rada ČRo si je vědoma toho, že ne vždy tomu tak je. I z toho důvodu bylo v nedávné minulosti zadáno několik odborných analýz k této problematice. Všechny jsou dostupné na webových stránkách Rady Českého rozhlasu.

Právě na jednu z těchto analýz, která se týkala rovněž analyzování pořadu Názory a argumenty se odkazuje i ředitel zpravodajství Jan Pokorný ve svém vyjádření na Vaši stížnost. V tomto případě šlo ale o pořady vysílané na přelomu února a března, přičemž Vy ve své stížnosti poukazujete velmi konkrétně na jednotlivé díly pořadu Názory a argumenty vysílané v termínu od 30. června do 18. srpna 2019. Jsme přesvědčeni, že není možné poukazovat na dílčí výsledky analýzy ze zcela jiného období a aplikovat je na období, které ve své stížnosti Vy jako problematické zmiňujete.

Zároveň požádáme vedení Českého rozhlasu, aby nám předložili doplňující odpovědi na Vaše otázky a detailně představili způsob, jakým probíhá výběr komentátorů do zmiňovaného pořadu Názory a argumenty.

Vážený pane Provazníku, dovoluji si Vás ubezpečit, že téma vyváženosti a názorové plurality ve vysílání Českého rozhlasu vnímá Rada ČRo velmi vážně a neustále se mu věnuje a bude tak činit i nadále.

Děkuji Vám a přeji vše dobré,
s úctou, jménem Rady Českého rozhlasu,

Hana Dohnálková, předsedkyně

 

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

pan Josef Provazník ve své stížnosti vyjadřuje názor, že pořad Názory a argumenty (nedělní diskuse u kulatého stolu) v období 30. 6. – 18. 8. vykazuje „naprosto zřejmou nevyváženost“. Na podporu svého tvrzení uvádí výčet účastníků diskusí.

Nad podobou uvedeného pořadu vedeme průběžně debatu, jak tento formát zlepšit. Naší snahou je podat pestré názory na témata toho kterého týdne. Názory pozvaných hostí předem neposuzujeme. Narážíme leckdy na to, že pořad se z provozních důvodů předtáčí v pátek vpodvečer. Ne vždy pozvaní hosté nabídku k účasti přijmou, např. z časových důvodů. Což je problém, který se ještě víc prohlubuje v letních měsících, kdy jsou dovolené. Chystáme opatření, jimiž chceme tento stav vylepšit. Je si dovolím podotknout, že výčet účastníků nemusí nutně vypovídat o kvalitě či nekvalitě diskuse. Opírám se o to, že Rada Českého rozhlasu si nechala v nedávné minulosti zpracovat několik analýz, které se týkaly i pořadu Názory a argumenty speciál (nedělní diskuse u kulatého stolu). V analýze ze srpna 2019 se agentura Focus detailně zabývala nedělními Názory a argumenty ve dnech 10. 2., 17. 2., 24. 2., 3. 3., 10. 3. a 17. 3. Dospěla k závěru, že, šest analyzovaných nedělních kulatých stolů ve svém celku i jednotlivě splnilo požadavky vyvážené a korektní podpory názorové plurality. Naplnily tak požadavky žurnalistické objektivity, jak je chápe Zákon o ČRo a Kodex ČRo.

Tento závěr vychází nejen z povrchního posuzování hostů podle média či jiné instituce, odkud pocházejí, ale z důkladné obsahové analýzy pořadů. Agentura Focus tedy hodnotila to, co se objevilo ve vysílání, tedy bylo předloženo posluchačům, včetně někdy oponentního vystupování moderátorů, nikoli jen sestavu respondentů. Jediná výtka směřovala k nízkému zastoupení respondentek v analyzovaných šesti pořadech.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Spustit audio