Doplnění odpovědi Rady ČRo z prosince 2014 na stížnost posluchačky D. Richterové (únor 2015)

25. únor 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 2. 2015

Původní stížnost posluchačky včetně reakce Rady ČRo a vyjádření vedení ČRo

http://www.rozhlas.cz/rada/stiznosti/_zprava/stiznost-posluchacky-ing-dagmar-richterove-ohledne-objektivity-ve-zpravodajstvi-a-ulohy-verejnopravnosti-prosinec-2014--1434116

Doplnění odpovědi Rady ČRo z prosince 2014

Vážená paní inženýrko,

jménem Rady Českého rozhlasu se tímto vracím k Vašemu dopisu z 20. 10. 2014 a k naší odpovědi ze 17. 12. 2014.

Tehdy jsme Vám mimo jiné napsali: „Rada ČRo se bude i v budoucnu zajímat o to, nakolik jsou interní analýzy ČRo, na které odkazuje ve svém vyjádření T. Pancíř, relevantní.“ Nyní ovšem musíme připojit nepříjemnou informaci: Rada ČRo zatím v této své snaze zatím neuspěla, neboť až 23. 1. 2015, tedy déle než po měsíci od naší žádosti o upřesnění, přišlo z Kanceláře generálního ředitele ČRo Mgr. art. Petera Duhana toto lapidární vyjádření: „analýzy, na které se T. Pancíř odvolává ve svém vyjádření k podnětu Ing. Richterové, jsou čistě interním materiálem pro potřeby hodnocení programu a vysílání.“

Takový postoj váhu původního vyjádření Mgr. Tomáše Pancíře, ředitele Centra zpravodajství ČRo, zpochybňuje. Radu ČRo to staví do takové role, že by jen musela věřit nijak nepodloženému tvrzení. Rada ČRo takovou pozici nepříjímá a bude prostřednictvím generálního ředitele ČRo dále žádat informace o výsledcích monitoringu a analýzách k „zastoupení politiků“ (výraz Mgr. Pancíře) ve vysílání ČRo. O věci Vás budeme dále informovat.
Je to pro nás tím prekérnější, že jsme ve své odpovědi ze 17. 12. 2014 zmiňovali rovněž zadávání nezávislých odborných analýz pro potřeby Rady ČRo. K tomu ale již dlouho nedošlo. Rada ČRo nemá právní subjektivitu a je v této věci odkázána na součinnost Českého rozhlasu. Na konci minulého roku ČRo zrušil zadávací řízení k veřejné zakázce na analýzy pro potřeby Rady ČRo. Část radních dosavadní dění kolem analýz pokládá za problematické, situace dospěla tak daleko, že 4 radní na veřejné schůzi RČRo 28. 1. 2015 podpořili následující usnesení (nebylo přijato nejtěsnějším možným rozdílem): „Rada Českého rozhlasu má podle svého jednacího řádu zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Jelikož RČRo nemá právní subjektivitu, je v agendě zadávání analýz odkázána na součinnost ze strany ČRo. Rada ČRo tímto s politováním konstatuje, že ze strany vedení Českého rozhlasu není potřebná součinnost poskytována. Rada Českého rozhlasu tímto vyzývá generálního ředitele ČRo, aby se přístup ČRo k součinnosti ve věci zadávání analýz pro potřeby Rady ČRo podstatně změnil.“

V současné době probíhá příprava dalšího zadávací řízení k veřejné zakázce na analýzy pro potřeby Rady ČRo.

Vážená paní inženýrko, tolik tedy upřesnění naší odpovědi ze 17. 12. 2014 a informace k nynějším možnostem Rady ČRo získat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Spustit audio