Doplnění odpovědi Rady ČRo na námět posluchače J. Fejta ohledně komentátorů ČRo Plus (leden 2020)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2020.

Původní námět

https://rada.rozhlas.cz/namet-posluchace-j-fejta-na-zlepseni-kvality-komentaru-na-stanici-cro-plus-8124818

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fejte,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám znovu děkuji za výčet publicistek a publicistů, které/kteří by se podle Vašeho názoru mohli/měli jako externí spolupracovníci podílet na vysílání Českého rozhlasu.

Předali jsme jej vedení Českého rozhlasu k vyjádření, které si dovoluji k tomuto dopisu přiložit.

Ředitel zpravodajství ve svém vyjádření sděluje, že ve veřejně přístupném materiálu (bude uveřejněn na našich webových stránkách) je nevhodné uvádět příčiny, pro které s tím či oním jménem např. byla ukončena spolupráce. Dále u některých osobností argumentuje tím, že téma je dostatečně pokryto jinými přispěvateli do vysílání, tedy že nebude daná/daný osloven.

Rada Českého rozhlasu si proto vyžádá od vedení ČRo detailnější materiál, který by měl obsahovat informace, jakým způsobem jsou vybíráni komentátoři do pořadu Názory a argumenty.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu


Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

stále platí, že se snažíme portfolio spolupracujících komentátorů rozšiřovat, což se doložitelně děje. Sledujeme nejenom komentáře v novinách, na zpravodajských a dalších internetových platformách, průběžně také bloggerskou scénu. Při oslovování spolupracovníků zvažujeme různá kritéria, ne každý je splňuje. Vzhledem k tomu, že tato reakce na podnět pana Jiřího Fejta bude veřejná, nebudu vypisovat všechny důvody a výsledky redakční diskuse, proč někdo nabídku ke spolupráci dostal a jiný ne. Považuju to za výsostně interní záležitost – a odpovědnost vedoucích pracovníků stanice, resp. divize Zpravodajství.

Ke jménům, která navrhuje pan Fejt pro spolupráci s pořadem Názory a argumenty, si tedy dovolím uvést následující:

Tomáš Vyoral, blogger, který má blog na iDnes, nehodláme jej oslovit.
Tereza Spencerová, témata i světonázor, který představuje, máme dostatečně obsazené.
Lukáš Vizingr, odborník na zbraňové systémy, k tématu ho běžně bereme do vysílání, s ohledem na úzkou specializaci to není autor do Názorů a argumentů.
Benjamin Kuras, běžně oslovujeme do vysílání.
Karolina Stonjeková, zkoušeli jsme ji jako komentátorku v Názorech a argumentech, ale pak jsme spolupráci ukončili.
Markéta Šichtařová, oslovili jsme, odmítla z časových důvodů.
Jan Schneider, jeho odbornost máme dostatečně obsazenou jinými experty.
Pavel Kohout, běžně vystupuje ve vysílání Českého rozhlasu k ekonomickým tématům.
Marián Kechlibar je autorem Názorů a argumentů ve zkušební lhůtě.
Petr Žantovský, působil v roli externího komentátora, spolupráci jsme před časem ukončili.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství