Doplnění odpovědi Rady ČRo na námět posluchače J. Fejta ohledně komentátorů ČRo Plus (leden 2020)

29. leden 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2020.

Původní námět

https://rada.rozhlas.cz/namet-posluchace-j-fejta-na-zlepseni-kvality-komentaru-na-stanici-cro-plus-8124818

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fejte,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám znovu děkuji za výčet publicistek a publicistů, které/kteří by se podle Vašeho názoru mohli/měli jako externí spolupracovníci podílet na vysílání Českého rozhlasu.

Předali jsme jej vedení Českého rozhlasu k vyjádření, které si dovoluji k tomuto dopisu přiložit.

Ředitel zpravodajství ve svém vyjádření sděluje, že ve veřejně přístupném materiálu (bude uveřejněn na našich webových stránkách) je nevhodné uvádět příčiny, pro které s tím či oním jménem např. byla ukončena spolupráce. Dále u některých osobností argumentuje tím, že téma je dostatečně pokryto jinými přispěvateli do vysílání, tedy že nebude daná/daný osloven.

Rada Českého rozhlasu si proto vyžádá od vedení ČRo detailnější materiál, který by měl obsahovat informace, jakým způsobem jsou vybíráni komentátoři do pořadu Názory a argumenty.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu


Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

stále platí, že se snažíme portfolio spolupracujících komentátorů rozšiřovat, což se doložitelně děje. Sledujeme nejenom komentáře v novinách, na zpravodajských a dalších internetových platformách, průběžně také bloggerskou scénu. Při oslovování spolupracovníků zvažujeme různá kritéria, ne každý je splňuje. Vzhledem k tomu, že tato reakce na podnět pana Jiřího Fejta bude veřejná, nebudu vypisovat všechny důvody a výsledky redakční diskuse, proč někdo nabídku ke spolupráci dostal a jiný ne. Považuju to za výsostně interní záležitost – a odpovědnost vedoucích pracovníků stanice, resp. divize Zpravodajství.

Ke jménům, která navrhuje pan Fejt pro spolupráci s pořadem Názory a argumenty, si tedy dovolím uvést následující:

Tomáš Vyoral, blogger, který má blog na iDnes, nehodláme jej oslovit.
Tereza Spencerová, témata i světonázor, který představuje, máme dostatečně obsazené.
Lukáš Vizingr, odborník na zbraňové systémy, k tématu ho běžně bereme do vysílání, s ohledem na úzkou specializaci to není autor do Názorů a argumentů.
Benjamin Kuras, běžně oslovujeme do vysílání.
Karolina Stonjeková, zkoušeli jsme ji jako komentátorku v Názorech a argumentech, ale pak jsme spolupráci ukončili.
Markéta Šichtařová, oslovili jsme, odmítla z časových důvodů.
Jan Schneider, jeho odbornost máme dostatečně obsazenou jinými experty.
Pavel Kohout, běžně vystupuje ve vysílání Českého rozhlasu k ekonomickým tématům.
Marián Kechlibar je autorem Názorů a argumentů ve zkušební lhůtě.
Petr Žantovský, působil v roli externího komentátora, spolupráci jsme před časem ukončili.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Spustit audio