doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Členem Rady Českého rozhlasu byl zvolen 8. 6. 2011

Povolání: historik

Profesní životopis:

  • od 1. 2. 2014 - Filozofická fakulta UK, historik
  • 20062014 - Filozofická fakulta UK, děkan
  • 20022006 - Národní muzeum (od roku 2003 náměstek generálního ředitele)
  • 20012002 - Ministerstvo kultury ČR (referát centrální evidence sbírek)

Vzdělání, kvalifikace:
2010docent pro obor Historie, Univerzita Palackého v Olomouci
19992005 - Ústav Českých dějin Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, České dějiny, Ph.D.
2001 - rigorosum Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, České dějiny, PhDr.
19941999 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, historie - slovakistika, Mgr.

Jazykové znalosti:
angličtina, němčina, ruština

Různé:
od 2011 - členem Vědecké rady Masarykovy Univerzity
od 2007 - členem správní rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové (místopředseda)
od 2007 - členem Dozorčí rady Masarykova ústavu - Archivu AV ČR, v.v.i.
od 2007 - členem Rady Národního muzea

Bez politické příslušnosti