Audiozáznam veřejné prezentace nezávislé analýzy vysílání ČRo 18. 9. 2019 (téma „Pluralita vysílání ČRo Plus 2019“)

19. září 2019

Ve středu 18. září 2019 uskutečnila Rada Českého rozhlasu další z prezentací analýz vybraných segmentů vysílání Českého rozhlasu, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu společností Focus na téma: 

„Pluralita - tematická a názorová rozmanitost ve vybraných pořadech na stanici ČRo Plus v období od 4. 2. do 17. 3. 2019“

Analýzu najdete také na webu Rady ČRo:

https://rada.rozhlas.cz/nezavisla-analyza-pluralita-v-poradech-na-stanici-cro-plus-v-obdobi-od-4-2-do-17-8045229       

Jménem Rady Českého rozhlasu

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

Zvukový záznam z prezentace

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio