Audiozáznam veřejné prezentace nezávislé analýzy vysílání ČRo 11. 4. 2018 (téma „Analýza vybraných pořadů Radio Wave“)

12. duben 2018

Ve středu 11. dubna 2018 zorganizovala Rada Českého rozhlasu další z prezentací analýz vybraných segmentů vysílání Českého rozhlasu, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu analytickým týmem Mgr. Renáty Sedlákové, Ph.D. na téma: 

Analýza vybraných pořadů Radio Wave

Analýzu najdete také na webu Rady ČRo: http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-analyza-vysilani-cro-vybrane-porady-stanice-radio-wave--1789782

Jménem Rady Českého rozhlasu

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

Soubor s prezentací využitý analytiky při veřejné prezentaci 11. dubna 2018

Zvukový záznam z prezentace

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio