Audiozáznam veřejné prezentace dvou nezávislých analýz vysílání ČRo 27. 9. 2017 (téma: „Výběr ze zahraničních médií a Svět ve 20 minutách“ a „Mediální reprezentace konfliktu v Sýrii“)

25. říjen 2017

Ve středu 27. září 2017 zorganizovala Rada Českého rozhlasu další z prezentací analýz vybraných segmentů vysílání Českého rozhlasu, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu analytickým týmem Mgr. Renáty Sedlákové, Ph.D. a společností Mediatenor na téma:

Analýza relací Výběr ze zahraničních médií a pořadu Svět ve 20 minutách stanice ČRo Plus

Analýza mediální reprezentace konfliktu v Sýrii

Analýzy najdete také na webu Rady ČRo: http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/dalsi-nezavisla-analyza-vysilani-cro-analyza-relaci-vyber-ze-zahranicnich-medii-a-svet-ve-20-minutach--1750142

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-analyza-vysilani-cro-analyza-medialni-reprezentace-konfliktu-v-syrii--1751131 J

ménem Rady Českého rozhlasu
Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

Soubory s prezentacemi využité analytiky při veřejné diskusi 27. září 2017

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio