Analýza k problematice mediální reprezentace návrhů na zdanění finančních náhrad církevních restitucí a souvisejících témat roku 2016 v pořadech ČRo

10. květen 2017

Rada Českého rozhlasu na veřejné schůzi 17. 8. 2016 na základě své analýzy konstatovala (usnesením č. 94/16), že mediální reprezentace témat návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a prohlášení České biskupské konference o vzdání se restitučních žalob na kraje ze 7. 7. 2016 nebyla v pořadech Českého rozhlasu „20 min. Radiožurnálu“, „Pro a proti“ a „Jak to vidí“ v období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016 zpracována vyváženě a pluralitně. Rada zároveň požádala vedení ČRo o doplňující celkovou analýzu k tomuto tématu (celé usnesení č. 94/16 uvádíme níže).Po svém připomenutí dané záležitosti vzneseném na veřejné schůzi 22. února 2017 Rada Českého rozhlasu obdržela analytický materiál ČRo k uvedeným tématům. Tuto analýzu zveřejňujeme v příloze.Rada ČRo, 16. března 2017

Usnesení Rady ČRo č. 94/16:
Rada Českého rozhlasu s odkazem na analýzu předloženou radním Petrem Šafaříkem konstatuje, že mediální reprezentace témat návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a prohlášení ČBK o vzdání se restitučních žalob na kraje ze 7. 7. 2016 nebyla v pořadech ČRo „20 min. Radiožurnálu“, „Pro a proti“ a „Jak to vidí“ v období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016 zpracována vyváženě a pluralitně. Rada ČRo žádá vedení ČRo o doplňující celkovou analýzu k tomuto tématu.

Analytický materiál Rady ČRo k tématu zdanění finančních náhrad církevních restitucí a k souvisejícím tématům ve 3 významných pořadech ČRo v období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016 (podklad k usnesení č. 94/16):

Doplnění závěrů a stanovisko ČRo k „Analýze mediální reprezentace návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a souvisejících témat v období 1. 3. – 31. 7. 2016“

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio