Mgr. Robert Cholenský

 Místopředseda Dozorčí komise Rady ČRo od 13. února 2017

Mgr. Robert Cholenský

Členem Dozorčí komise Rady ČRo byl zvolen 28. ledna 2015

Vzdělání:

Právnická fakulta Masarykovy university
Doktorský studijní program - Teoretické právní vědy
Udělen titul: Ph.D. (2013)
Magisterský program - Právo a právní věda
Udělen titul: Mgr. (2004)

University of Nebraska - Lincoln
Studium na UNL College of Law
Trvání studia včetně odborné stáže v mediačním centru - od srpna 2002 do června 2003

Profesní a vědecká praxe:

Advokát, mediátor a rozhodce
2008 až dosud

Doktorand na Katedře občanského práva PrF MU
20042007, 20122013

Advokátní koncipient v AK JUDr. Petr Pustina
20052007

Právník nestátní neziskové organizace Liga lidských práv
2004, od r. 2005 externí spolupráce