Mgr. Marcela Šimíčková Krůsová LL.M.

Členkou Dozorčí komise Rady ČRo byla zvolena 30. ledna 2013

Mgr. Marcela Krůsová LL.M.

Vzdělání:
– Nottingham Trent University Brno International Business School (obchodní právo v EU, LL.M.)
– Západočeská univerzita v Plzni, právnická fakulta (obor právo, Mgr.)
– Západočeská univerzita v Plzni, právnická fakulta (obor veřejná správa, Bc.)
– Střední ekonomická škola v Klatovech, obor všeobecná ekonomika, maturita

Profesní životopis:
1997–dosud: Podnikatelská činnost, daňový poradce (zapsán KDP ČR se specializací na daň z příjmů právnických a fyzických osob, DPH a majetkové daně). Od roku 2012 samostatný advokát se zaměřením na finanční právo, insolvenční právo, pracovní právo, majetkové trestné činy a rodinné právo.

1994–1997: Kreditní banka Plzeň a.s.

1989–1994: ZvŠ Měcholupy

Jazykové znalosti:
Ruský jazyk – aktivně
Německý jazyk – pasivně