JUDr. Ing. Daniel Srnec

Členem Dozorčí komise Rady ČRo od 1. února 2003 do 31. ledna 2007

JUDr. Ing. Daniel Srnec

Po studiích na právnické fakultě pracoval krátce v EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACI SPOLEČNOSTI, a.s. jako právník na úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek, kde se podílel mimo jiné na přípravě formulace všeobecných pojistných podmínek k nově připravovaným pojistným produktům a spolupracoval s advokátními a inkasními kancelářemi při vymáhání pohledávek v zahraničí.

Od února 2000 pracuje jako právník v advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa a partneři se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, kde se podílí na poskytování právních služeb domácím i zahraničním klientům, přičemž se zaměřuje zejména na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a na právo regulující rozhlasové a televizní vysílání.